日曜日, 28 of 11月 of 2021

大量射殺犯ブレイビク

35260897

アンネシュ・ベーリング・ブレイビク(Anders Behring Breivik)

ノルウェー大量射殺テロリスト  1979年2月13日オスロ生まれ

figure_tekken1_seigi
正義の人」というのは、自分自身の正しさを確信(狂信)する余り、非常に極端な行動に走る傾向があります

人類の長い歴史の中で行われた、大量殺人などの残虐な事件は、たいてい実行犯が「正義の人」です

言っていることは、「正義の人」なりにスジが通っているのかもしれませんが、やっていることは滅茶苦茶です

 ((((;゚д゚))))

 

2011年7月22日、ノルウェーの首都オスロの近郊にあるウトヤ島では、ノルウェー労働党青年部の集会が行われ、10代の青年約700人が参加していた。

download

大量射殺犯「正義の人」ブレイビクは、タクシーでウトヤ島の近くまで行った後に、警察官の制服を着て、ボートでウトヤ島に上陸した。

直前に起きた爆破テロ捜査を口実に、集会参加者を整列させ、午後5時頃より銃を乱射した。

大量射殺犯「正義の人」ブレイビクは、確実に殺せるよう、各人に2発ずつ撃ち込んで殺していった。

ウトヤ島では、69人が殺害された。

島にいた青年たちの中には、大量射殺犯「正義の人」ブレイビクの乱射から逃れるために、島から泳いで脱出する者もいた。

死因のうち、2人は銃撃を受けておらず、溺死によるものであった。

ノルウェーは死刑を廃止しており、大量射殺犯「正義の人」ブレイビクに宣告される最高刑は、テロ関連罪を適用した場合、懲役21年。

2012年8月24日、大量射殺犯「正義の人」ブレイビクは、懲役21年を宣告された。

2018年、映画『ウトヤ島、7月22日』(↓)が公開された。

 

nanmin_family_smile

 

大量殺人犯「正義の人」ブレイビクは、

EUの多文化主義(移民受け入れ政策)に反対していた。

下は大量殺人犯「正義の人」ブレイビクが、日本などの移民受け入れに消極的な国に言及した部分:

* * * * * * *

日本や韓国は一貫して、露骨に多文化主義を抑圧する国の、極めて克明な例だ。
Japan og Sør-Korea er mye klarere eksempler på i-land som konsekvent og svært direkte avfeide multikulturalismen.

大量の移民が、単に特定のマルクス主義の教理と非常に稀な経済的あるいは文化的特権の結果に過ぎないということを明確に立証した国家であり、日本や韓国に言及するなら、多文化主義というのは非常に当惑するものだ。
Multikulturalister blir svært brydd når du nevner Japan og Sør-Korea da disse nasjonene beviser helt åpenlyst at
masse-innvandring kun er et resultat av spesifikke Marxistiske doktriner og svært sjelden økonomisk eller kulturelt gunstig.

passport_5731

日本や韓国には国境があり、国境守備隊があるため、パスポートを持たない者は国境を越えることができない(欧州は、この事実を50~60年代にすでに知っていた)
Japan/Sør-Korea har en grense og grensevakter. Om man mangler visum blir man nektet passering… (Europa hadde visst denne ordningen før 1950-1960)

非常に興味深い疑問があるが、なぜ日本人や韓国人は、ナチスやファシストのような悪魔ではないのか?
その答えは、すでに我々は知っている…
Det interessante spørsmålet blir jo; hvorfor blir ikke Japanere og Sør-Koreanere demonisert som nazister og fascister?
Svaret vet vi…

(中略)

images

古典的多文化主義は麻薬のような宣伝だ。一体グローバル化と現代化がイスラムの大量移民と何の関係があるというのか?
Klassisk multikulturalistisk propaganda. Hva har globalisering og modernitet å gjøre med masse-Muslimsk innvandring?

日本や韓国について聞いたことがあるだろうか?これらの国は、70年代に多文化主義を拒否したにもかかわらず、非常に成功的な現代的体制を持っている。
Og du har kanskje ikke hørt og Japan og Sør Korea? Disse er suksessfulle og moderne regimer selv om de forkastet multikulturalisme på 70-tallet.

だからといって、日本人や韓国人たちが悪魔だと言うのか?
Er Japanere og Sør-Koreanere nisser?

(中略)

多文化主義体制を拒否した西側諸国には、日本、韓国、台湾、フィンランドの一部だけがある。
De eneste “vestlige” nasjonene som nektet å implementere multikulti var Japan, Sør-Korea, Taiwan og delvis Finland.

halloween_chara6_majo

日本、韓国、台湾は、欧州人ではないため、EUと米国の魔女狩り軍からも保護されている。
Japan, Sør-Korea og Taiwan har sluppet unna EU/US sin heksejakt fordi de ikke er Europeere.

もし彼らが欧州人だったら、ナチスやファシストのように人種差別主義者として悪魔扱いされただろう。
Om de hadde vært Europeere hadde de blitt demonisert som Nazister, fascister og rasister.

(中略)

46401149-韓国・北朝鮮、台湾・中国に日本地図

日本、韓国、台湾は、多文化主義の実践を拒否した(いまだに単一文化を持っている西側の国々だ)
Japan, Sør-Korea og Taiwan nektet å implementere multikulturalisme (som de tre eneste vestlige land som fortsatt har monokulturalisme).

彼らは「社会的結合」が社会調和と同義語だと主張している。彼らは、欧州のこの見慣れない実験(移民受け入れ)に対して驚愕している。
De argumenterte for at “societal cohesion” er ensbetydende med harmoni innenfor et samfunn. De ser fortsatt med forundring på dette merkelige Europeiske eksperimentet.

映画「ウトヤ島、7月22日」へ